GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA - JEGYZŐKÖNYVEK LISTÁZÁSA

Első lap   Előző lap   [Listázás: 101-200] - [Összes találat: 9089db]    Következő lap   Utolsó lap
               

No.

Fond/állag törzsszáma,kötet száma

Fond/állag neve

Tanácsülés/VB ülésszám

Dátum

Napirend tárgya

Előadó(k)

Határozat(ok) sorszáma

A napirend 1. előfordulásának oldalszámai (Napirend)

A napirend 2. előfordulásának oldalszámai (Tárgyalás)

A napirend 3. előfordulásának oldalszámai (Előterjesztés)

Megjegyzés

101.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/14 VB sz.

1950.11.03.

Gyorsirási feljegyzések

Liszkai Irén gyorsíró

70-79/1950 VB

0

18-26

0

gyorsíró jk

102.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/14 sz

1950.11.03.

8 Sorban állás kérdése

Beér János VB tag.

77/1950 VB sz

8

15

0

közellátás

103.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/14 sz

1950.11.03.

9 Általános iskoláknál a kapuslakások házmesteri lakássá nyilvánítása

Polgár Miklósné VB tag

78/1950 VB sz

8

16

0

iskolaügy

104.

XXIII 102/ 2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/14sz

1950.11.03.

10 Szabadhegy autóbuszkölekedésének megjavítása

Jankovits Istvánné VB elnökhelyettes

79/1950 VB sz

8

16

0

közlekedés

105.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

1 Beszámoló az okt. 27 és a nov. 3-i ülésen hozott határozatok végrehajtásáról ( csak elő terjesztésben szerepel részletesen)

Markó Gyula elnök

80/1950 VB sz

35

35

29-30

beszámoló

106.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

2 A begyűjtés, valamint az őszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát VB tag

81/1950 VB sz

35

36

30-31

begyüjtés

107.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

3 Gyõr város adóügyének helyzete

Sztankovics József VB tag

82/1950 VB sz

35

36

31-33

adóügyek

108.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

4 A kolduskérdés letárgyalása

Dr Bakonyi István osztályvezető

83/1950 VB sz

35

37

33

szociális ügy

109.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

5 Személyi ügyek Szíjjártó Vilmosné és Fehér Gyuláné méltányossági családi pótlék kérelme

Szász Béla VB titkár

84/1950 VB sz

35

38

33

személyzeti ü

110.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

Jóváhagyást igénylõ ügyek a/ A Dunántúli Népszínház világításra, kályha beszerzésre, helységbérletre póthitel b/ A Városi múzeum dísztermének helyreállítására póthitel

Polgár Istvánné VB tag

24/1958 VB sz

35

38

33-34

közművelődé

111.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

1. pótnapirendi pont Egyes községeknek a gyõri tejbeszolgáltatási körzethez való csatolása

Turbuk Bernát VB tag

86/1950 VB s

0

39

0

közellátás

112.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/15 sz

1950.11.10.

Gyorsírási feljegyzések

Liszkai Irén gyorsíró

80-86/1950 VB

0

41-45

0

gyorsíró jk

113.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/16 sz

1950.11.17.

1 Beszámoló az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról

Jankovits Istvánné VB elnökhelyettes

87/1950 VB sz

54

55

48

beszámoló

114.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/16 sz

1950.11.17.

2 A begyûjtés, valamint az õszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát VB tag

88/1950 VB. sz

54

55

48

begyüjtés

115.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/16 sz

1950.11.17.

3 Községi kenyérgyár mûködése

Turbuk Bernát VB tag

89/1950 VB sz

54

56-57

48-49

közellátás

116.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/16 sz

1950.11.17.

4 Jóváhagyást igénylõ ügyek: a/Adóalanyok és adó tárgyak összeírása, b/1951 évi adóösszeírás költségei, c/ Iskolafogászati rendelõ átalakításának költségei, d/A levélpostai díjaltalany póthitel eng. e/ A népjóléti miniszter asszony gyõri látogatásának kapcs. költs. bizt. f/Katonai beszállásolási dijak fedezésére póthit

Sztankovics József VB tag

90/1950 VB sz

54

57-59

49-50

jóváhagyandó

117.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/16 sz

1950.11.17.

4 Jóváhagyást... g/ Gépészeti Technikum lakásügye, h/Varga Ágostonné alkalmazása, i/ifj. Falaki Miklós ingatlan csere ügye, j/ Az egyirányu közlekedés bevezetésével kapcs. kiadások biztosítása

Sztankovics József VB tag

90/1950 VB sz

57

60-61

50-51

telekügy

118.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/16 sz

1950.11.17.

1 pótnapirendi pont Jelentés Gyõr Város 1950 évi tervberuházásairól

Károly János pénzügyi osztályvezető

91/1950VB sz

0

61-64

51-53

beruházás

119.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/16 sz

1950.11.17.

Gyorsírási feljegyzések

Liszkai Irén gyorsíró

87-91/190 VB

0

65-74

0

gyorsírói jk

120.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

1 Beszámoló az elõzõ ûlésen hozott határozatok végrehajtásáról

Jankovits Istvánné VB elnökhelyettes

92/1950 VB sz

80

81

77

beszámoló

121.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

2 A begyûjtés, valamint az õszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát VB tag

93/1950 VB sz

80

81-82

77

begyüjtés

122.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

3 Beszámoló a vágóhíd mûködésérõl

Angszter László vállat vezető

94/1950 VB sz

80

82-83

77-78

közellátás

123.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

4 Tervügyek ismertetése

Csölle Aladár előadó

95/1950 VB sz

80

83

78

tervkoncepció

124.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

5 Személyzeti ügyek Kinevezések: Varga Ágoston, dr. Kovács József, Németh Kornélia, Vörös Gyula, Boczor József, Kovács Júlianna, Egri Jenõ, özv. Illés Józsefné

Szász Béla VB titkár

96/1950 VB sz

80

84

79

személyzeti ü

125.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

6 Jóváhagyást igénylõ ügyek: a/Felszerelések és hangszerek karbantartására hitel átruházás kérése, b/ Általános iskolák szemétfuvarozási díjának fedezésére hitel átruházás kérése,

Polgár Miklósné VB tag

97/1950 VB sz

80

84

79

jóváhagyandó

126.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

1 pótnapirend: Lakásügyek megtárgyalása

Farkas Károly osztályvezető

98/1957 VB sz

80

85

0

lakásügy

127.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17 sz

1950.11.24.

2 pótnapirend: Állami munkafegyelem megszilárdítása

Szász Béla VB titkár

99/1950 VB sz

80

86-87

0

munkaügy

128.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/17sz

1950.11.24.

Gyorsírási feljegyzés

Liszkai Irén gyorsíró

92-99/1950 VB

0

88-104

0

gyorsíró jk

129.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

1 Beszámoló az elõzõ ülésén hozott határozatok végrehajtásáról

Markó Gyula VB elnök

100/1950 VB sz

111

112

107

beszámoló

130.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

2 A begyüjtés val. az õszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát VB tag

101/1950 VB sz

111

113

107

mezőgazdaság

131.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

3 Magasépítéssel N.V-el kapcsolatos tervek ismertetése

Markó Gyula VB elnök

102/1950 VB sz

111

114

108

építőipar

132.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

4 Beszámoló a Kertészeti Vállalat mûködésérõl

Markó Gyula VB elnök

103/1950 VB sz

111

115

108

kertészet

133.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

5 Személyi ügyek Dr. Encsy János és Dr. Malasíts Gyula fegyelmi ügye

Markó Gyula VB elnök

104/1950 VB sz

111

116-117

109

személyügy

134.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

6 Jóváhagyást igénylõ ügyek a/ A múzeum laboratóriumának berendezésére hitel átruházás kérése,

Polgár Miklósné VB tag

105/1950 VB sz

111

117

109

közmüvelődé

135.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

1 pótnapirendi pont: hitel átruházás kérése a/ Irógépek, bútorok karbantartása b/ Tájelõadások költségeire hitel átruházás kérése

Szász Béla VB titkár

106/1950 VB sz

111

118

0

közmüvelődé

136.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

2 pótnapirend: A korcsolya pavilon helyreállítására hitel átruházás kérése,

Szász Béla VB titkár

107/1950 VB sz

111

119

0

sport

137.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

3 pótnapirend pont: Szikvízüzem alapítása

Szász Béla VB titkár

108/1950 VB sz

111

119

0

vállat allapí

138.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

4. pót napirend pont: Uttörõház létesítése

Polgár Miklósné VB tag

108/1950 VB sz

112

117

0

közmüvelődé

139.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/18 sz

1950.12.01.

Gyorsírási jegyzõkönyv

Liszkai Irén gyorsíró

100-109/1950VB

0

121-131

0

gyorsíró jk

140.

XXIII 102/26

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.08.

1 Végrehajtó bizottság osztályai mellé állandó bizottságok szervezése

Markó Gyula VB elnök

110/1950 VB sz

137

138

134

szervezeti kér

141.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz

1950.12.08.

2 Begyûjtés és az õszi mélyszántás helyzete

Turbuk Bernát VB tag

111/1950 VB sz.

137

139-141

134

mezőgazdaság

142.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.08.

3 Beszámoló az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról

Markó Gyula VB elnök

112/1950 VB sz

137

141

135

beszámoló

143.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.08.

4 Személyi ügyek Hiba Antalné kegydíja

Markó Gyula VB elnök

113/1950 VB sz

137

140-141

136

személyzeti ü

144.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.08.

5 Jóváhagyást igénylõ ügyek: a/hitel átruházásokhoz hozzájárulás b/ 1949 évi bevételi hátralék törlése

Markó Gyula VB elnök

114/1950 VB sz

137

142-143

136

jóváhagyandó

145.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.08.

1 pótnapirendi p: Jancsifalu vízvezetékének bõvítése

Turbuk Bernát VB tag

35/1975 VB sz

134

143

0

közmü

146.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.08.

2 pótnapirend: Közellátási problémák megoldása

Turbuk Bernát VB tag

116/1950 VB sz

137

144

0

közellátás

147.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz

1950.12.08.

3. pótnapirend: Tanácsûlés idejének megállapítása

Markó Gyula VB elnök

117/1950 VB sz

137

144-145

0

tanácsülés

148.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz

1950.12.08.

4 pótnapirend: Úttörõház létesítésének kérdése

Polgár Miklósné VB tag

118/1950 VB sz

137

145-146

0

közművelődé

149.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.08.

Gyorsírói feljegyzések

Liszkai Irén gyorsíró

110-118 VB s

0

147-157

0

gyorsíró jk

150.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/ 20 sz

1950.12.15.

1 Beszámoló az előző ülésen hozott határozatokról

Markó Gyula VB elnök

119/1950 VB sz

163

164

160

beszámoló

151.

XXIII 502/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/19 sz.

1950.12.15.

2 A begyûjtés valamint az õszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát VB tag

120/1950 VB sz

163

164-165

160

begyüjtés

152.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/20 sz

1950.12.15.

3 Beszámoló a temetkezési vállalat müködésérõl

Turbuk Bernát VB tag

121/1950 VB sz

163

165-166

161

temetkezési v

153.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/20 sz

1950.12.15.

4. Jóváhagyást igénylõ ü.: a/ Csikász József és Panák Józsefné részére városi terület eladása b/ Osztályfõnöki potlékok kifizetésére hitel átruházás kérése,

Markó Gyula VB elnök

122/1950 Vb

163

166-167

0

jóváhagyandó

154.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/20 sz

1950.12.15.

1 pótnapirend: hitel átruházás kérés

Polgár Miklósné VB tag

123/1950 VB sz

163

167

0

pénzügy

155.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/20 sz

1950.12.15.

2. pótnapirend: Személyzeti ügyek Radó Sarolta, Óvári Veronika, Liszkai Irén, Fritz Lenke, Szücs Endréné, Németh Anna, Gritsch Vilma, Örkényi József

Markó Gyula VB elnök

124/1950 VB sz

163

168-169

0

személyzeti ü

156.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/20 sz

1950.12.15.

4. pótnapirend: Városok munkaversenyre való kihívása

Markó Gyula VB elnök

124/1950 VB

163

169

0

munkaverseny

157.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/20 sz

1950.12.15.

Gyorsírási feljegyzés

Liszkai Irén gyorsíró

119-124/1950 VB

0

170-178

0

gyorsíró jk

158.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/21 sz

1950.12.22.

1 Beszámoló az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról

Veller László VB elnökhelyettes

125/1950 VB sz.

204

204-205

200

beszámoló

159.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/21 sz

1950.12.22.

2 Begyûjtés és az õszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát VB tag

126/1950 VB sz

204

205

200

begyüjtés

160.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/21 sz

1950.12.22.

3 Beszámoló a víz és csatornamû mûködésérõl

Turbuk Bernát osztályvezető

127/1950 VB sz

204

205-206

201

közművek

161.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/21 sz

1950.12.22.

4 Személyzeti ügyek: Lencse Elek. Kocsis István, Finszter József, Sokorai Gyula, Gyurmánszki Mihály, Csizlik Szilveszter, Kránitz József, Bukovits János, Németh Imre, Szalai Ferenc, Hiba János, Polgár István, Varga Ágoston, Dr. Kenéz Sándor, Szauter Ferenc,

Szász Béla VB titkár

128/1950 VB sz

204

207-208

201

személyzeti ü

162.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/21 sz

1950.12.22.

5 Jóváhagyást igénylõ ügyek: a/ Szemétgyûjtõkocs készítése b/ MT leirata a medencés uszoda ügyében

Turbuk Bernát osztályvezető

129/1950 VB sz

204

208-209

203

jóváhagyandó

163.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/22 sz

1950.12.22.

6 Állami fegyelem megszilárdításának kérdése

Szász Béla VB titkár

130/1950 VB sz

204

209

0

fegyelem

164.

XXIII 1950/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/21 sz

1950.12.22.

Gyorsírási feljegyzések

Fritz Lenke gyorsíró

21-130/1950 VB

0

211-220

0

gy

165.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/22 sz

1950.12.29.

1 Beszámoló az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról

Veller László VB elnökhelyettes

131/1950 VB

226

226-227

223

beszámoló

166.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/ 22 sz

1950.12.29.

2 Begyûjtési és õszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát oszt.vezető

132/1950 VB sz

226

227

223

begyüjtés

167.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/ 22 sz

1950.12.29.

3 Beszámoló a Gázmû müködésérõl

Schaub Sándor vállalatvezető

133/1950 VB sz

226

227-229

224

közművek

168.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/22 sz

1950.12.29.

4 Személyi ügyek:Schmidt Imre, Mészáros József, Sári Erzsébet, Nánássy Józsefné, Szücs Endréné, Czitler Margit

Szász Béla VB titkár

134/1950 VB sz

226

229-230

224

személyzeti ü

169.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/22 sz

1950.12.29.

Gyorsirási feljegyzések

Fritz Lenke gyorsíró

131-134/1950 VB

0

230a-238

0

gyorsíró jk

170.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/1 sz

1951.01.05.

1 Beszámoló az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.

Markó Gyula VB elnök

1/1951 VB sz

5

6

3

beszámoló

171.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/1 sz

1951.01.05.

2 Begyûjtés és õszi mélyszántás helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát osztályvezető

2/1951 VB sz

5

6-7

3

begyüjtés

172.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/1 sz

1951.01.05.

3 Beszámoló a Vendéglátó Vállalat mûködésérõl.

Vámosi Vilmos vállat vez.

3/1951 VB sz

5

7-10

3

közellátás

173.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/1 sz

1951.01.05.

4 Személyzeti ügyek:Világi Istvánné, Dellner Éva, Sári Gyula, Herczum Károly, Mikó József, Fekete Györgyné, Szücs Ilona,

Markó Gyula VB elnök

4/1951 VB sz

5

10-11

3a

személyzeti ü

174.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/1 sz

1951.01.05.

1. pótnapirend: Szövetkezet Lakásépítés kérdése

Markó Gyula VB elnök

5/1951 VB sz

5

12

0

építőipar

175.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1950/1sz

1951.01.05.

2. pótnapirendi pont: A létszámcsökkentés kérdése

Markó Gyula VB elnök

6/1951 VB sz

5

12

0

személyzeti ü

176.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/1 sz

1951.01.05.

3. pótnapirendi pont: Gyõri betonárú vállalat alapítása

Markó Gyula VB elnök

7/1951 VB sz

5

12

0

vállalat alap

177.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/1 sz

1951.01.05.

Gyorsírási feljegyzés

Fritz Lenke gyorsíró

1-7/1951 VB sz

0

14-24

0

gyorsíró jk

178.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/2 sz

1951.01.12.

1 Beszámoló az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.

Markó Gyula VB elnök

8/1951 VB sz

30

31

27

beszámoló

179.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/2 sz

1951.01.12.

2 Begyûjtés helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát osztályvezető

9/1951 VB sz

30

31-32

27

begyüjtés

180.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/2 sz

1951.01.12.

3 Beszámoló a Köztisztasági vállalat mûködésérõl

Szabó Antal vállalat vezető

10/1951 VB sz

30

33-37

27-28

köztisztatság

181.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/2 sz

1951.01.12.

4 Jóváhagyást igénylõ ügyek és elnöki bejelentések: egyirányú közlekedés bevezetéssel kapcsolatos hitel biztosítása

Markó Gyula VB elnök

11/1951 VB sz

30

37-38

29

jóváhagyandó

182.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/2 sz

1951.01.12.

1 pótnapirendi pont: Iparosok és kereskedõk kötelezõ statisztikai adatszolgáltatása

Markó Gyula VB elnök

12/1951 VB sz

30

38

0

statisztika

183.

XXIII 102/2

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/2 sz

1951.01.12.

2 pótnapirendi pont: Személyi ügyek: Varga Zoltán, Szorg János,

Markó Gyula VB elnök

13/1951 VB sz

30

39

0

személyzeti ü

184.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/2 sz

1951.01.12.

Gyorsírási feljegyzés

Fritz Lenke gyorsíró

8-13 VB sz

0

41-48

0

gyorsíró jk

185.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/3 sz

1951.01.19.

1 Beszámoló az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.

Markó Gyula VB elnök

14/1951 VB sz

56

56-57

51

beszámoló

186.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/3 sz

1951.01.19.

2. Begyûjtés helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát osztályvezető

15/1951 VB sz

56

57-58

51

begyüjtés

187.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/3 sz

1951.01.19.

3 Beszámoló az ingatlankezelõ vállalat mûködésérõl

Práger József váll. vez.

16/1951 VB sz

56

58-61

51

építőipar

188.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/3 sz

1951.01.19.

4 Személyzeti ügyek: a/Kiss Erzsébet, b/Szociális gondozói állások betöltése, C/Fekete Istvánné, d/Szabó Mária, e/Fazekas Anna, f/Karkossiák Károlyné, g/ Tüdõbeteg Gond. Int. lefolytatott fegyelmi vizsg,

Markó Gyula VB elnök

17/1951 VB sz

56

61-63

52-54

személyzeti ü

189.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/3 sz

1951.01.19.

5 Jóváhagyást igénylõ ügyek és elnöki bejelentések: a/ Gyõri kikötõ partvédelmének helyreállítása, b/ A Fertõtlenítõ Intézetnek a kórház részére átadása, c/ A Fertõtlenítõ Int. meleg vizének átadása a nõgyógyászati osztálya részére, d/ Uttörõház kérdése

Markó Gyula VB elnök

18/1951 VB sz

56

63-64

54-55

jóváhagyandó

190.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/3 sz

1951.01.19.

Gyorsírási feljegyzések

Fritz Lenke gyorsíró

14-18/1951 VB

0

66-74

0

gyorsíró jk

191.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

1 Beszámoló az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.

Markó Gyula VB elnök

19/1951 VB s

85

86

77

beszámoló

192.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

2 Begyûjtés helyzetének ismertetése

Turbuk Bernát oszt.vezető

20/1951 VB sz

85

86-87

77

begyüjtés

193.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/ 4 sz

1951.01.26.

3 Az oktatási és népmûvelési osztály munkájának kiértékelése

Polgár Miklósné oszt. vez.

21/1951 VB

85

87-89

77-80

oktatás

194.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

4. A pénzügyi fegyelem és a takarékosság kérdése

Sztakovits József oszt.vez.

22/1951 VB sz

85

89-90

80, 82-84

pénzügy

195.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

5 Személyzeti ügyek: Zdelár Miklós,

Markó Gyula VB elnök

23/1951 VB sz

85

90

80

személyzeti ü

196.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

6 Elnöki bejelentés: Helyi tanácsok végrehajtó bizottsága hivatali apparátusának átszervezése.

Markó Gyula VB elnök

24/1951 VB sz

85

91

0

szervezés

197.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

1 pótnapirend: Tanulóotthon Ellenőrzése

Halmai István oszt. vez.

25/1951 VB s

85

91-92

0

oktatásügy

198.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

2 pótnapirend: Középiskolai hivatalsegédek térítménye

Polgár Miklósné oszt. vez.

26/1951 VB sz

85

92

0

oktatás

199.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/4 sz

1951.01.26.

Gyorsírási feljegyzések

Liszkai Irén gyorsíró

18-26/1951 VB

0

93-102

0

gyorsíró jk

200.

XXIII 102/3

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1951/5 sz

1951.02.02.

1 A begyûjtés helyzetének ismertetése és beszámoló az adóbehajtás állásáról

Turbuk Bernát oszt.vezető

27/1951 VB sz

109

109-111

105

begyüjtés


Első lap   Előző lap   [Listázás: 101-200] - [Összes találat: 9089db]    Következő lap   Utolsó lap