GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA - JEGYZŐKÖNYVEK LISTÁZÁSA

Első lap   Előző lap   [Listázás: 8990-9089] - [Összes találat: 9089db]       
               

No.

Fond/állag törzsszáma,kötet száma

Fond/állag neve

Tanácsülés/VB ülésszám

Dátum

Napirend tárgya

Előadó(k)

Határozat(ok) sorszáma

A napirend 1. előfordulásának oldalszámai (Napirend)

A napirend 2. előfordulásának oldalszámai (Tárgyalás)

A napirend 3. előfordulásának oldalszámai (Előterjesztés)

Megjegyzés

8990.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/2 T

1990.04.25.

Győr Megyei Városi Tanács apparátusa törzsgárda szabályzatának módosítása a tisztségviselőkre vonatkozóan.

Balogh József tanácselnök

19/1990 TH

224

249

384-387

személyügy

8991.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/2 T

1990.04.25.

A Győr Megyei Városi Tanács VB. Művelődési Osztály vezetőjének felmentése.

Balogh József tanácselnök

20/1990 TH

224

250

388

személyügy

8992.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/2 T

1990.04.25.

Tájékoztató Győr város nemzetközi kapcsolatairól.

Balogh József tanácselnök

21/1990 TH

224

250

389-396

8993.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/2 T

1990.04.25.

Javaslat a tanácselnök személyi alapbérére,jutalmára,és törzsgárda tagságának elismerésére,illetve a javaslattétel szabályozásának módosítására.

dr.Kovács Lajos VB titkár

22-23/1990 TH

224

251-254

-

személyügy

8994.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

A lakásépítés és lakáshozjutás időszerű kérdései Győr városban.

Jezsó György,Gunyhó Lajos,Dr.Varga József az Igazgatási Osztály vezetője

-

2

3-7

26-37

lakásügy

8995.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

A tanfolyami és iskolai nyelvoktatás helyzete Győr városban és a továbbfejlesztés feladatai.

Horváth Miklós a Művelődési Osztály vezetője

35/1990 Vb sz

2

7-12

38-47

oktatásügy

8996.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Javaslat a Végrehajtó Bizottság 1990.II.félévi munkatervére.

Balogh József tanácselnök

36/1990 VB sz

2

12-13

48-51

munkaterv

8997.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Az INKÖZ kft.társasági szerződésének,ügyvezető igazgató személyének elfogadása.

Horváth Tibor a Pénzügyi Osztály vezetője, Jezsó György,Keresztély Dezső az IKV igazgatója

37/1990 VB sz

2

13

52-71

személyügy

8998.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

A Rekonstrukciós Alap működési rendjének javaslata.

Horváth Tibor a Pénzügyi Osztály vezetője, Jezsó György ,Gunyhó Lajos

38/1990 VB sz

2

14

72-76

8999.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Gátainé Sróth Zsuzsa igazgatói kinevezés alóli felmentése,munkaviszonyának megszüntetése.

Horváth Miklós a Művelődési Osztály vezetője

39/1990 Vb sz

2

14

77

személyügy

9000.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Javaslat az 1990.évi tanácsi bérlakás névjegyzék kiegészítésére.

dr.Liszkai István a Városi Hivatal elnöke

40/1990 VB sz

2

15

78

lakásügy

9001.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Javaslat lakás és telekhezjutás tanácsi támogatására.

dr.Liszkai István aVárosi Hivatal elnöke,Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály

41/1990 VB sz

2

15

79-84

lakásügy

9002.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Rákóczi u.39.és41.sz.ingatlanokra a Belváros részletes rendezési tervétől eltérésre javaslat.

Jezsó György az Építési és közlekedési Osztály vezetője

42/1990 VB sz

3

16

85-93

rendezési terv

9003.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Eisenberger Péter társadalmi tanulmányi ösztöndíj visszafizetése.

Balogh József tanácselnök

1990/43 VB sz

3

16

94-96

ösztöndíj

9004.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Győr város munkaerőhelyzete,különös tekintettel a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működésére.

Gunyhó Lajos a Terv-és Munkaügyi Osztály vezetője

-

3

17

98-106

munkaügy

9005.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Beszámoló a Városi Televízió munkájáról.

Száraz Lajos a Városi TV vezetője

-

3

17

107-117

városi tv

9006.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Javaslat a Tanács 1990.II.félévi munkatervére. Tájékoztató a Végrehajtó Bizottság 1990.II.félévi munkatervéről.

Balogh József tanácselnök

-

3

17

-

munkaterv

9007.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/5 sz

1990.05.04.

Fogyatékos(mozgássérült)gyermekek nevelését ellátó óvodai csoport létesítése.

dr.Mejkli Aranka,az Egészségügyi Osztály vezetője,Horváth Miklós,horváth Tibor

-

3

18

-

nevelésügy

9008.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Tájékoztató az 1990.ápr.25.-i tanácsülésen elhangzott tanácstagi interpellációkra adott válaszokról.

Balogh József tanácselnök

-

-

416

442-443

9009.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Javaslat egyes tanácsi határozatok hatályon kívül helyezésére.

-

-

-

417

444

9010.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Győr város munkaerőhelyzete,különös tekintettel a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működésére.

Gunyhó Lajos a Terv-és Munkaügyi Osztály vezetője

25/1990 TH

-

418-426

445-453

munkaerő

9011.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Beszámoló a városi televízió munkájáról.

Száraz Lajos a Városi TV vezetője

-

-

426-428

454-463

városi tv

9012.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Javaslat a tanács 1990.II.félévi munkatervére.Tájékoztató a végrehajtó bizottság 1990.II.félévi munkatervéről.

Balogh József tanácselnök

26/1990 TH

-

429

464-467

munkaterv

9013.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Javaslat a Győr Megyei Városi Tanács és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/1980 (TK.3/1980)sz.rendelet módosítására.

dr.Paksa Lajos az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

-

-

429

468-469

9014.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Nem tanácsi szervek támogatása.

Horváth Tibor a pénzügyi Osztály vezetője

27/1990 TH

-

430-432

470-472

pénzügy

9015.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Az Ipari Park előkészítése,valamint új feladat jóváhagyása.

Gunyhó Lajos a Terv-és Munkaügyi Osztály vezetője,Horváth Tibor a Pénzügyi Osztály vezetőj

28/1990 TH

-

432-433

473-474

ipari park

9016.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Fogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvodai csoport létesítése.

dr.Mejkli Aranka,az Egészségügyi Osztály vezetője,Horváth Miklós,horváth Tibor

29/1990 TH

-

433

475

óvoda

9017.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Tanácstagságról történő lemondás tudomásul vétele.

Balogh József tanácselnök

30/1990 Th

-

434

-

személyügy

9018.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Javaslat a tanácselnök-helyettes jutalmára.

Balogh József tanácselnök

31/1990 TH

-

434

-

jutalom

9019.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/3 T

1990.05.23.

Delegáció kiutazása Erfurtba.

Balogh József tanácselnök

32/1990 TH

-

435

-

kiküldetés

9020.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

A középtávú városfejlesztés kérdései,kiemelten a Bécs-Budapest világkiállítás és az autópálya várost elkerülő szakasza építésének tükrében.

Németh Iván városi főépítész,Jezsó György,Gunyhó Lajos

44/1990 VB sz

118

119-128

142-155

városfejleszt

9021.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

Lakás biztosítása a központi feladatok megoldására rendelkezésre álló lakáskeret terhére.

Dr.Varga József igazgatási osztályvezető

45/1990 VB sz

118

129-130

156-157

lakásügy

9022.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

Előirányzatok rendezése.

Horváth Tibor a pénzügyi Osztály vezetője

46/1990 VB sz

118

130-131

158-163

9023.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

A költségvetés 1990. évi előirányzatainak módosítása.

Bella Jolán terv-és munkaügyi oszt.vez.hely.,Horváth Tibor

47/1990 VB sz

118

132-133

164-167

költségvetés

9024.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

Egyes művelődési beruházások terveztetésének és megvalósításának helyzete.

Bella Jolán terv-és munkaügyi oszt.vez.hely.,Horváth Tibor

48/1990 VB sz

118

133

168-169

építés

9025.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

Javaslat a Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola névváltoztatásra.

Horváth Miklós a Művelődési Osztály vezetője

49/1990 VB sz

118

134

170

iskola

9026.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

Javaslat lakáshozjutás tanácsi támogatására.

dr.Liszkai István aVárosi Hivatal elnöke

50/1990 VB sz

118

134-135

171-185

lakásügy

9027.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

A Magyar Állam tulajdonában és a Győri IKV kezelésébe adott ingatlanok értékesítésre való kijelölése.

Keresztély Dezső az IKV igazgatója

51/1990 VB sz

118

135

186-189

ingatlan

9028.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/6 sz

1990.06.01.

Tájékoztatás a belvárosi pavilon pályázatról.

Németh Iván városi főépítész

52/1990 Vb sz

118

136

190-192

építés

9029.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

Pályázati javaslatok a szovjet hadsereg alakulatai által használt ingatlanok hasznosítására.

Balogh József tanácselnök

-

-

494-500

514-517

szovjet hads.

9030.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

Megyei városi címer és zászló használatának rendjéről szóló 2/1974.(TK.2/1974.)sz.tanácsrendelet módosítása.

Dr.Varga József igazgatási osztályvezető

-

-

500

518-521

városcímer

9031.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

Városi zászló adományozása a Győri Tűzoltóság 120.éves jubileuma alkalmából.

Dr.Varga József igazgatási osztályvezető

33/1990 TH

-

501

522-523

tűzoltóság

9032.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

Javaslat az 1/1988.(TK.1/1988.)sz.,az egyes lakásügyi jogszabályok végrehajtásáról,a lakás-és telekgazdálkodásról szóló tanácsrendelet módosítása.

Dr.Varga József igazgatási osztályvezető

-

-

501-502

524-526

lakásügy

9033.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

A helyiséggazdálkodás pályázati rendszeréről és a bejelentési kötelezettségről szóló 5/1988.(VIII.15.)sz.tanácsrendelet módosítása.

Dr.Varga József igazgatási osztályvezető

-

-

502-503

527-532

ingatlan

9034.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

Utcaelnevezés Győrszentiván városrészben.

Dr.Varga József igazgatási osztályvezető

34/1990 TH

-

503-504

533-537

utcanevek

9035.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

Javaslat a belterületi határ módosítására.

Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály vezetője

35/1990 Th

-

504

538

belterület

9036.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/4 T

1990.06.28.

A Győr Megyei Városi Tanács VB. Pénzügyi Osztály vezetőjének felmentése.

Balogh József tanácselnök

36-37/1990 TH

-

505-506

540

felmentés

9037.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

A vállalkozások helyzete a kereskedelemben és a szolgáltatásban,hatásuk az ellátásra,az ezzel kapcsolatos tanácsi feladatok.

Téglás Éva osztályvezető

-

194

195-198

217-226

kereskedelem

9038.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Javaslat a címerhasználati díjfizetési feltételek megállapítására.

dr.Horváth Klára a Szervezési és Jogi Osztály vezetője

53/1990 VB sz

194

198-199

227-228

9039.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Pótelőirányzat engedélyezése,előirányzatok rendezése.

Takács Józsefné osztályvezető-helyettes

54/1990 VB sz

194

199-200

229-231

költségvetés

9040.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Ménfőcsanak,Hegyalja úti temető bővítése.

Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály vezetője

55/1990 VB sz

194

201

232-233

temetők

9041.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Tájékoztató a Győr-Sopron megyei Tanács melletti térszín alatti parkoló födém felújításáról és térrendezéséről.

Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály vezetője

-

194

201

234-243

térrendezés

9042.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Javaslat a lakás-és telekhezjutás tanácsi támogatására.

dr.Liszkai István a Városi Hivatal elnöke,Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály

58/1990 VB sz

194

205-206

252-272

lakásügy

9043.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Javaslat a Münnich Ferenc Általános Iskola névváltoztatására.

-

56/1990 VB sz

194

201

244

iskola

9044.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Óvodavezető,alsó- és középfokú oktatási intézmények vezetőinek határozott idejű megbízása.

Pappné Kaszás Zsuzsa mb. osztályvezető

57/1990 VB sz

194

205-206

252-272

személyügy

9045.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Javaslat a rendezési terven alapuló korlátozó határozatok felülvizsgálatára irányuló feladat elvégzésére.

Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály vezetője

59/1990 VB sz

194

207-210

273-279

rendezési terv

9046.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Megbízott osztályvezetők munkabérének megállapítása.

Balogh József tanácselnök

60/1990 VB sz

194

210

-

bér

9047.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/7 sz

1990.07.06.

Jelentés a lejárt határidejű végrehajtó bizottsági határozatok végrehajtásáról.

-

61/1990 VB sz

-

211

280-281

-

9048.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

A Szabadidő és Sportközpont beszámolója tevékenységéről,különös tekintettel a vállalkozásokra.

Vanyus Attila,a Szabadidő és Sportközpont igazgatója

-

282

283-286

306-311

sport

9049.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

A győri II.sz.távbeszélőközpont telepítési helyének kijelölési javaslata.

Jezsó György az Építési-és Közlekedési Osztály vezetője

62/1990 Vb sz

282

286-287

312-319

építés

9050.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Költségvetési előirányzatok rendezése és pótelőirányzatok engedélyezése.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője

63/1990 VB sz

282

288-289

320-329

költségvetés

9051.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Az 1990.évi költségvetés fejlesztési előirányzatainak módosítása.

Gunyhó Lajos a Terv-és Munkaügyi Osztály vezetője,dr.Balogh László a Pénzügyi Oszt. mb.veze

64/1990 VB sz

282

289-292

330-336

költségvetés

9052.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Lakásépítési területbiztosítás a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat részére,dolgozóik lakásépítése céljából és a Kun B.lakótelep felvonulási telephelyek rendezése.

Gunyhó Lajos a Terv-és Munkaügyi Osztály vezetője

65/1990 Vb sz

282

292

337-340

lakásépítés

9053.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Belváros részletes rendezési tervmódosítás I.ütemének és a Gorkijváros-Újváros RRT-ben Öregek Napközi Otthonának építésére kijelölt terület funkciómódosításának jóváhagyása.

Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály vezetője

66/1990 VB sz

283

293

341-349

rendezési terv

9054.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Javaslat a 60 férőhelyes Zöld úti,valamint a Rákos F.út 16.60 férőhelyes bölcsödének 20-20 férőhellyel történő csökkentésére és annak szociális célra történő hasznosítására.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője,Pongrácz Ferencné,az Egészségügyi Osztá

67/1990 VB sz

283

293-294

350

bölcsőde

9055.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

A segítőház létrehozása.

Pongrácz Ferencné,az Egészségügyi Osztály helyettes vezetője

68/1990 VB sz

283

294-295

351-352

szociális ügy

9056.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Javaslat lakáshozjutás tanácsi támogatására.

dr.Liszkai István a Városi Hivatal elnöke

69/1990 VB sz

283

295-296

353-359

lakásügy

9057.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Iskolaelnevezések,névváltoztatás.

Pappné Kaszás Zsuzsa a Művelődési Osztály megbízott vezetője

70/1990 VB sz

283

297

360-361

iskola

9058.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/8 sz

1990.08.03.

Dorog-Győr földgáz-szállító távvezeték létesítéséhez kamatmentes kölcsön biztosítása.

Gunyhó Lajos a Terv-és Munkaügyi Osztály vezetője

-

283

298-303

362-364

pénzügy

9059.

XXIII 102/69

Győr Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1968/16 sz

1990.08.09.

7. Tájékoztató a gazdasági reform bevezetésével során tapasztaltakról, feladatokról.

Bauer Klára a Tervosztály helyettes vezetője

137/1968 VB sz

109

109-110

111-113

tájékoztató

9060.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/9 sz

1990.08.17.

A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása.

dr.Horváth Klára a Szervezési és Jogi Osztály vezetője

71/1990 VB sz

366

366-367

374-378

választás

9061.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/9 sz

1990.08.17.

Javaslat a tanácsi apparátus jutalmazására.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője

72/1990 VB sz

366

367

-

jutalom

9062.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/9 sz

1990.08.17.

Javaslat a Segítőház létrehozásával kapcsolatos 68/1990.(VIII.3.)VB.sz.határozat felülvizsgálatára.

Balogh József tanácselnök

73/1990 VB sz

366

368-370

-

szociális ügy

9063.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/9 sz

1990.08.17.

Aktuális kérdésekben tájékoztató.

-

-

366

370-372

-

9064.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Beszámoló a Győr Megyei Városi Tanács 1990.évi pénzügyi tervének I.félévi teljesítéséről.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője,Bella Jolán a Terv-és Munkaügyi Oszt. hely

74/1990 VB sz

380

381-382

399-426

költségvetés

9065.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Győr 6940/7 hrsz-u ingatlan nemzetközi versenytárgyalási felhívása.

Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály vezetője

75/1990 Vb sz

380

382-383

427-435

ingatlan

9066.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Javaslat lakás-és telekhezjutás tanácsi támogatására.

dr.Liszkai István aVárosi Hivatal elnöke,Jezsó György az Építési és Közlekedési Osztály

76/1990 VB sz

380

383-384

436-458

lakásügy

9067.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Javaslat OTP lakásnévjegyzék jóváhagyására.

dr.Liszkai István a Városi Hivatal elnöke

77/1990 VB sz

380

385

459-487

lakásügy

9068.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Költségvetési előirányzatok rendezése.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője

78/1990 VB sz

381

386

488-489

költségvetés

9069.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok kiegészítésére.

dr.Kovács Lajos VB titkár

79/1990 VB sz

381

386-387

490-494

választás

9070.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Volt szovjet tiszti lakások hasznosítási lehetőségei.

dr.Kovács Lajos VB titkár

-

381

387-389

-

lakásügy

9071.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Beszámoló a Győr Megyei Városi Tanács 1985-1990.között végzett munkájáról.

Balogh József tanácselnök

-

381

389-390

495-523

9072.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

GYÁÉV Jóléti Intézményeket üzemeltető Leányvállalat támogatása.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője,Bella Jolán a Terv-és Munkaügyi Oszt. hely

-

381

390-391

524-525

szociális ügy

9073.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Kun B.ln.II.ütem területén egyházi iskola építése.

Bella Jolán terv-és munkaügyi oszt.vez.hely,Finta Lajos,Jezsó György

-

381

391-392

526-531

iskolaépítés

9074.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Javaslat díszpolgári címek adományozására.

Balogh József tanácselnök

-

381

392-394

532-536

díszpolgárok

9075.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/10 sz

1990.09.07.

Javaslat tisztségviselők jutalmazására.

dr.Kovács Lajos VB titkár

-

381

394-395

537

jutalom

9076.

XXIII.118.a/25

Győr Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/5 T

1990.09.19.

Előzetes állásfoglalás díszpolgári címekről.

Balogh József tanácselnök

-

548

549-550

558-561

kitüntetések

9077.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/5 T

1990.09.19.

GYÁÉV Jóléti Intézményeket üzemeltető leányvállalat,valamint a Győri Püspökség támogatása.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője,Gunyhó Lajos

38/1990 TH

348

330-332

562-565

támogatás

9078.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/5 T

1990.09.19.

Kun B.ln.II.ütem területén egyházi iskola építése.

Pappné Kaszás Zsuzsa a Művelődési Osztály megbízott vezetője,Gunyhó Lajos,Jezsó György

39/1990 TH

349

352

565-568

iskola

9079.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/5 T

1990.09.19.

Dorog-Győr földgáz-szállító távvezeték létesítéséhez kamatmentes kölcsön biztosítása.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője,Gunyhó Lajos,Jezsó György

40/1990 TH

549

553

569-571

pénzügy

9080.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/5 T

1990.09.19.

Javaslat a Győr Megyei Városi Tanács tisztségviselőinek jutalmazására.

dr.Kovács Lajos VB titkár

41/1990 Th

549

553-554

572

személyügy

9081.

XXIII.118.a/25

Győr Megyei Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/5 T

1990.09.19.

Összegzés a Győr Megyei Városi Tanács 1985-1990.között végzett munkájáról.

Balogh József tanácselnök

-

549

554

573-601

9082.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

Előirányzatok rendezése.

dr.Balogh László a Pénzügyi Osztály mb. vezetője

80/1990 VB sz

539

540-541

551-552

költségvetés

9083.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

Kamatmentes kölcsön nyújtása a Győri Vizuális Műhely kulturális Egyesület részére.

Bella Jolán terv-és munkaügyi oszt.vez.hely,dr.Balogh László,Pappné Kaszás Zsuzsa

81/1990 VB sz

540

541-542

553

pénzügy

9084.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

Mógor Ferenc igazgatói megbízás alóli felmentése.

Pappné Kaszás Zsuzsa a Művelődési Osztály megbízott vezetője

82/1990 VB sz

540

542-543

554

személyügy

9085.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

A 67/1990./VIII.3./VB.sz.határozat módosítására javaslat.

dr.Mejkli Aranka,az Egészségügyi Osztály vezetője

83/1990 Vb sz

540

543-544

555

9086.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

Javaslat lakáshozjutás tanácsi támogatására.

dr.Liszkai István a Városi Hivatal elnöke

84/1990 Vb sz

540

544-545

557-568

lakásügy

9087.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

Javaslat a Győr-szigeti városrészen a szovjetek által lakott és megüresedettt tanácsi bérlakások elosztására.

dr.Liszkai István a Városi Hivatal elnöke

85/1990 VB sz

540

546-547

569-585

lakásügy

9088.

XXIII.119.a/67

Győr Megyei Város Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

Az otthon úti volt pártház hasznosítása.

dr.Mejkli Aranka,az Egészségügyi Osztály vezetője

86/1990 VB sz

540

548

586-588

ingatlan

9089.

XXIII.119.a/67

Győr Város Tanácsának Tanácsülési jegyzőkönyvei

1990/11 sz

1990.10.12.

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok kiegészítésére.

dr.Kovács Lajos VB titkár

87/1990 VB sz

540

548

589

választás


Első lap   Előző lap   [Listázás: 8990-9089] - [Összes találat: 9089db]